Spædbørn

Sundhedsplejersken vil ved en række besøg og efter aftale med dig og din partner vejlede jer i jeres hjem. Hun vil undersøge jeres barn og vejlede jer omkring barnets sundhed, udvikling og trivsel  

Læs mere om Sundhedsplejens forskellige tilbud til dig med spædbørn nedenfor.

 

Hvis I har planlagt en hjemmefødsel

I bedes kontakte Sundhedsplejen i Ballerup efter en planlagt hjemmefødsel.  En elektronisk fødselsanmeldelse ved hjemmefødsel kan ikke altid nå frem til Sundhedsplejen indenfor 24 timer efter fødslen.

Hjemmebesøg af sundhedsplejen

Hvordan får sundhedsplejen besked om, at I har fået et barn

 • Efter barnets fødsel modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra hospitalet, indenfor 24 timer
 • Ved hjemmefødsel bedes I selv kontakte sundhedsplejen på hverdage, da fødselsanmeldelsen ikke altid når frem indenfor de første 24 timer.

Barselsbesøg 4-6 dage efter fødslen

 • Du vil modtage en sms besked 24 timer efter fødslen (hverdage) med tilbud om besøg af en sundhedsplejerske, når barnet er 4-6 dage gammel
 • Dette besøg er af kort varighed. Sundhedsplejersken vejer og undersøger jeres barn. Hun vil vejlede dig og din partner om amning eller anden ernæring.

 

Efter barselsbesøget

Efter barselsbesøget vil I blive kontaktet af den sundhedsplejerske, der vil være jeres sundhedsplejerske igennem hele jeres forløb, hun vil besøge jer indenfor 14 dage efter fødslen.
Sundhedsplejersken tilbyder besøg med faste intervaller for at følge barnets udvikling fra fødsel til ca. 9 måneders alderen. Sundhedsplejersken kan tilbyde jer besøg ved særlige behov.

Hjemmebesøgene er fordelt således: 

 • Barselsbesøg (tilbydes, når barnet er ca. 4 - 6 dage gammelt)
 • Etableringsbesøg (når barnet er ca. 7-10 dage gammelt)
 • 3 - 4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4 - 6 måneders besøg
 • 8 - 9 måneders besøg.

 

Opmærksomhedspunkter

Sundhedsplejersken ser gerne, at begge forældre er tilstede i hjemmebesøgene, hvis det er muligt.
Sundhedsplejersken forsøger at tilpasse sig tidspunkter, hvor der kan tages hensyn til, at faderen kan være med fra kl. 8 eller sidst på dagen.
Hvis der er sygdom i hjemmet, bedes I aflyse besøget af hensyn til at mindske risiko for smittespredning til andre børn.

Hjemme igen efter fødslen

Hvornår besøger sundhedsplejersken jer efter fødslen

 • 4-6 dage efter fødslen vil en "barsels-sundhedsplejerske" besøge jer kortvarigt i jeres hjem
 • Her vil sundhedsplejersken se, hvordan jeres nyfødte barn har det, veje barnet og se, hvordan barnet sutter ved brystet
 • Jeres fremtidige sundhedsplejerske vil herefter kontakte jer, med henblik på at aftale, hvornår sundhedsplejersken kan komme hjem til jer
 • Sundhedsplejersken vil vejlede jer i forhold til jeres barns sundhed, trivsel og udvikling. Det første besøg vil være ca. 10 - 14 dage efter fødslen.

Hvordan får du besked om det 1. besøg efter hjemkomsten

Som mor eller far vil I modtage en sms- besked 1-3 dage efter fødslen. Her vil dato og tidsrum være meddelt. Èn af jer bedes kvittere for modtagelsen, så sundhedsplejersken ikke går forgæves.
 

Hvordan får sundhedsplejen besked om barnets fødsel

 • Efter barnets fødsel sender jordemoderen det der kaldes en "fødselsanmeldelse" både til sundhedsplejen, til jeres praktiserende læge og til kirkekontoret
 • I fødselsanmeldelsen er det beskrevet, hvornår barnet er født, barnets vægt og længde.  Fødslen er ganske kort beskrevet
 • I har mulighed for at se den elektroniske fødselsanmeldelse ved sundhedsplejerskens hjemmebesøg.

Amning

Din sundhedsplejerske vil hjælpe dig med dit barns ernæring (modermælk/bryst eller modermælkserstatning/flaske og senere overgangskost)

Sundhedsplejen i Ballerup følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for amning:

At spædbarnet ammes fuldt til omkring 6 måneder og delvist ammes til 12 måneder eller længere. 
 

Kom godt igang med amning

Få nogle af de gode råd her

 • Lad dit barn have en uforstyrret hud mod hud kontakt lige efter fødslen - det har betydning for amningen
 • Brug gerne den tilbage lænede amme stilling (Laid Back) i den første tid efter fødslen
 • Laid Back ammestilling giver dig hvile, samtidig med at dit barns reflekser hjælper barnet til selv at finde brystvorten
 • Barnet skal lægges til brystet efter barnets behov for at sutte, dog minimum 8 gange i døgnet eller mere fra barnet er 2 dage gammel.

Smerter ved amning

Det er vigtigt, at du føler, at amningen føles rigtig.

Det kan ske, at du får lette smerter, når barnet tager fat om brystvorten.

Smerten skal aftage, når mælken løber til.

 

Mælken løber "til"

Mælken vil under normale omstændigheder begynde at løbe til inden for 72 timer efter fødslen.

Komplikationer under fødslen hos mor eller barn, kan være årsag til, at mælken er længere tid om at løbe til.
 

Far og amning

Din støtte til at mor og barn får amningen til at fungere er meget vigtig.

Vis din interesse og hjælp, hvor det er muligt både praktisk og følelsesmæssigt.

Her ser du forskellige ammestillinger

Vælg den stilling, der passer bedst for mor og barn

 

Læg mærke til dit barns sutteteknik 

Det er vigtigt, at barnet sutter rigtigt på brystvorten

Her kan du se, hvordan barnet sutter rigtigt på brystet

 

Du kan læse mere om amning i "Sunde børn"

Mødregrupper i Ballerup Kommune

Vi har følgende typer af mødregrupper i Ballerup Kommune: 

Du kan læse mere om mødregrupperne ved at aktivere links her  

Sådan bliver du tilmeldt:

Du vil blive tilbudt at komme i mødregruppe ved sundhedsplejerskens første hjemmebesøg.

Åbent hus

Her har du/I mulighed for at få individuel vejledning af en sundhedsplejerske udover de faste hjemmebesøg. 

Der er åbent hus på torsdage (undtagen helligdage)

 • SundhedsHuset fra kl. 13 - 15, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
 • Måløv Bibliotek, fra kl. 14 - 15, Måløv Hovedgade 60, 2760 Måløv.

Det kræver ikke tilmelding. 

I Åbent Hus kan du/I få mere viden om: 

 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning
 • Spørgsmål der er relevant for lige netop jeres familie.

OBS I få tilfælde er det nødvendigt at "Åbent Hus" aflyses.

Tjek derfor Sundhedsplejens facebook i forhold til ændringer.

Små børns sikkerhed

Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen

 • Som forælder kan man gøre meget for at forebygge ulykker
 • I kan børnesikre jeres hjem og de nære omgivelser
 • Desuden kan I reducere risikoen for at jeres barn kommer ud for en ulykke, ved kun at købe produkter, der opfylder gældende sikkerhedskrav. Altså: Køb sikkert udstyr.

Nogle ulykker kan forebygges ved at sikre hjemmet, før barnet er født.

 • Det gøres bl.a. ved at lave en sikker indretning af puslepladsen og ved at købe sikkert udstyr som fx barnevogn, seng og autostol
 • Undersøg produkternes sikkerhed, og rådfør jer med forretningens personale, før I bestemmer jer
 • Hvis ikke I allerede har anskaffet jer en eller flere røgalarmer til hjemmet, er det en god anledning til at få det gjort
 • Gennemgå jeres hjem, mens børnene er små. I takt med at børnene vokser og dermed kan flere ting, kan der jævnligt være behov for dette
 • I skal med jævne mellemrum gennemgå boligen rum for rum og fjerne farlige genstande.

www.forbrug.dk, www.taenk.dk  og hos Sikkerhedsstyrelsen kan I læse mere om sikre produkter.

Fars Legestue

Legestue for fædre på barselsorlov

 • Mød andre fædre med børn
 • Sundhedsplejen i Ballerup kommune tilbyder at stille lokale til rådighed til fædre med deres børn
 • Legestuen vil være åben på mandage fra kl. 13-16
 • Der vil være lukket i skolernes ferie
 • Der vil være mulighed for at koge vand til te/kaffe. Du kan selv medbringe mad m.m., sørg for at gøre rent efter jer.

Du kan blot møde op med dit barn. Du skal sammen med de andre fædre sørge for at efterlade lokalet opryddet 
 

Vil du vide mere?

 Du er velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Melissa Bruun, mobil tlf. 44 77 30 97

Overgang til dagtilbud

Før dit/jeres barn skal starte i dagpleje eller vuggestue

 • Sundhedsplejersken tilbyder jer et møde sammen med den kommende kontakt-pædagog i vuggestuen eller dagplejen
   
 • På mødet vil I høre mere om, hvordan jeres barn får den bedste start, når det skal passes af andre end jer
   
 • Det har vist sig, at sundhedsplejerskens deltagelse i disse møder er med til at skabe en god overgang
   
 • Sundhedsplejerskens kendskab til jeres barn vil give pædagogen et godt indblik i den tid, der er gået forud for barnets opstart i dagtilbuddet
   
 • Du/I vil blive kontaktet af institutionen ca. 1 måned før mødet afholdes i dagtilbuddet
   
 • Sundhedsplejersken og I finder et tidspunkt, som passer jer og dagtilbuddet.
   

Forberedelse

I bedes udfylde dette elektroniske spørgeskema inden mødet.

Facebook

Besøg Sundhedsplejens facebook side.  Her kan du læse om Sundhedplejens tilbud til familier med børn fra 0-16 år. 

Vi deler blandt andet nyheder og relevante links.

Find vej til åbent hus og mødregrupper

Gl- Rådhusvej 13, stuen
2750 Ballerup