Spædbørn

Sundhedsplejersken vil ved en række besøg og efter aftale med dig og din partner vejlede jer i jeres hjem. Hun vil undersøge jeres barn og vejlede jer omkring barnets sundhed, udvikling og trivsel. Læs mere om Sundhedsplejens forskellige tilbud til dig med spædbørn nedenfor.

Hvis I har planlagt en hjemmefødsel

I bedes kontakte Sundhedsplejen i Ballerup efter en planlagt hjemmefødsel.  En elektronisk fødselsanmeldelse ved hjemmefødsel kan ikke altid nå frem til Sundhedsplejen indenfor 24 timer efter fødslen.

Hjemmebesøg af sundhedsplejen

Hvordan får sundhedsplejen besked om, at I har fået et barn

 • Efter barnets fødsel modtager Sundhedsplejen en fødselsanmeldelse fra hospitalet, indenfor 24 timer
 • Ved hjemmefødsel bedes I selv kontakte sundhedsplejen på hverdage, da fødselsanmeldelsen ikke altid når frem indenfor de første 24 timer.

Barselsbesøg 4-6 dage efter fødslen

 • Du vil modtage en sms besked 24 timer efter fødslen på hverdage. Du får tilbud om besøg af en sundhedsplejerske, når barnet er 4-6 dage gammel
 • Dette besøg er af kort varighed. Sundhedsplejersken vejer og undersøger jeres barn. Hun vil vejlede dig og din partner om amning eller anden ernæring, samt støtte jer i den nye familiedannelse.

 

Efter barselsbesøget

Efter barselsbesøget bliver du kontaktet af den sundhedsplejerske, der vil være jeres sundhedsplejerske fremover. Hun vil besøge jer, når barnet er ca. 10 dage gammelt.
Sundhedsplejersken tilbyder besøg med faste intervaller for at følge barnets udvikling fra fødsel til ca. 9 måneders alderen. Sundhedsplejersken kan desuden tilbyde jer besøg ved særlige behov.

Hjemmebesøgene er fordelt således: 

 • Barselsbesøg (tilbydes, når barnet er ca. 4 - 6 dage gammelt)
 • Etableringsbesøg (når barnet er ca. 7-10 dage gammelt)
 • 3 - 4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4 - 6 måneders besøg
 • 8 - 9 måneders besøg.

 

Opmærksomhedspunkter

Sundhedsplejersken ser gerne, at begge forældre er tilstede i hjemmebesøgene, hvis det er muligt.
Sundhedsplejersken forsøger at tilpasse sig tidspunkter, hvor der kan tages hensyn til, at begge forældre kan være med i besøget. 

Hvis der er sygdom i hjemmet, bedes I aflyse besøget af hensyn til at mindske risiko for smittespredning til andre børn.

Hjemme igen efter fødslen

Hvornår besøger sundhedsplejersken jer efter fødslen

 • 4-6 dage efter fødslen vil en "barsels-sundhedsplejerske" besøge jer kortvarigt i jeres hjem
 • Sundhedsplejersken ser, hvordan jeres nyfødte barn har det, vejer barnet og ser, hvordan barnet sutter ved brystet
 • Herefter vil du blive kontaktet af jeres fremtidige sundhedsplejerske. Hun vil aftale næste besøg til, når barnet er ca. 10-14 dage gammelt. I dette besøg og de efterfølgende besøg har sundhedsplejersken god tid til at vejlede jer i forhold til jeres barns sundhed, trivsel og udvikling. 

Hvordan får du besked om det 1. besøg efter hjemkomsten

Du vil modtage en sms- besked 1-3 dage efter fødslen. Her vil du få besked om hvornår barsels-sundhedsplejersken kommer til jer. Du skal bekræfte i en sms tilbage til sundhedsplejen, at I er hjemme og kan modtage besøg. Det er vigtigt at sundhedsplejersken ikke går forgæves. 
 

Hvordan får sundhedsplejen besked om barnets fødsel

 • Efter barnets fødsel sender jordemoderen det, der kaldes en "fødselsanmeldelse" både til sundhedsplejen, til jeres praktiserende læge og til kirkekontoret
 • I fødselsanmeldelsen er det beskrevet, hvornår barnet er født, barnets vægt og længde.  Fødslen er ganske kort beskrevet
 • I har mulighed for at se den elektroniske fødselsanmeldelse ved sundhedsplejerskens hjemmebesøg.

Amning

Din sundhedsplejerske vil hjælpe dig med dit barns ernæring (modermælk/bryst eller modermælkserstatning/flaske og senere overgangskost)

Sundhedsplejen i Ballerup følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for amning:

At spædbarnet ammes fuldt til omkring 6 måneder og delvist ammes til 12 måneder eller længere. 
 

Kom godt igang med amning

Få nogle af de gode råd her

 • Lad dit barn have en uforstyrret hud mod hud kontakt lige efter fødslen - det har betydning for amningen
 • Brug gerne den tilbage lænede amme stilling (Laid Back) i den første tid efter fødslen
 • Laid Back ammestilling giver dig hvile, samtidig med at dit barns reflekser hjælper barnet til selv at finde brystvorten
 • Barnet skal lægges til brystet efter barnets behov for at sutte, det vil sige hyppig amning dog minimum 8 gange i døgnet eller mere.

Smerter ved amning

Det er vigtigt, at du føler, at amningen føles rigtig.

Det kan ske, at du får lette smerter, når barnet tager fat om brystvorten.

Smerten skal aftage, når mælken løber til.

 

Mælken løber "til"

Mælken vil under normale omstændigheder begynde at løbe til inden for 72 timer efter fødslen.

Komplikationer under fødslen hos mor eller barn, kan være årsag til, at mælken er længere tid om at løbe til.
 

Far og amning

Din støtte til at mor og barn får amningen til at fungere er meget vigtig.

Vis din interesse og hjælp, hvor det er muligt både praktisk og følelsesmæssigt.

Her ser du forskellige ammestillinger

Vælg den stilling, der passer bedst for mor og barn

 

Læg mærke til dit barns sutteteknik 

Det er vigtigt, at barnet sutter rigtigt på brystvorten

Her kan du se, hvordan barnet sutter rigtigt på brystet

 

Du kan læse mere om amning på sundhedsstyrelsens side om "Amning" og i "Sunde børn"

Mødregrupper i Ballerup Kommune

Vi har følgende typer af mødregrupper i Ballerup Kommune: 

Du kan læse mere om mødregrupperne ved at aktivere links her  

Sådan bliver du tilmeldt:

Du vil blive tilbudt at komme i mødregruppe ved sundhedsplejerskens første hjemmebesøg.

Åbent hus

Her har du/I mulighed for at få individuel vejledning af en sundhedsplejerske udover de faste hjemmebesøg. 

Der er åbent hus på torsdage (undtagen helligdage)

 • SundhedsHuset fra kl. 13 - 15, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
 • Måløv Bibliotek, fra kl. 14 - 15, Måløv Hovedgade 60, 2760 Måløv.

Det kræver ikke tilmelding. 

I Åbent Hus kan du/I få mere viden om: 

 • Det nyfødte barn
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Amning
 • Spørgsmål der er relevant for lige netop jeres familie.

OBS I få tilfælde er det nødvendigt at "Åbent Hus" aflyses.

Tjek derfor Sundhedsplejens facebook i forhold til ændringer.

Små børns sikkerhed

Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen

 • Som forælder kan man gøre meget for at forebygge ulykker
 • I kan børnesikre jeres hjem og de nære omgivelser
 • På Sikker Trafik kan du læse om Børn i bilen
 • Desuden kan I reducere risikoen for at jeres barn kommer ud for en ulykke, ved kun at købe produkter, der opfylder gældende sikkerhedskrav. Altså: Køb sikkert udstyr.

Nogle ulykker kan forebygges ved at sikre hjemmet, før barnet er født.

 • Det gøres bl.a. ved at lave en sikker indretning af puslepladsen og ved at købe sikkert udstyr som fx barnevogn, seng og autostol
 • Undersøg produkternes sikkerhed, og rådfør jer med forretningens personale, før I bestemmer jer
 • Hvis ikke I allerede har anskaffet jer en eller flere røgalarmer til hjemmet, er det en god anledning til at få det gjort
 • Gennemgå jeres hjem, mens børnene er små. I takt med at børnene vokser og dermed kan flere ting, kan der jævnligt være behov for dette
 • I skal med jævne mellemrum gennemgå boligen rum for rum og fjerne farlige genstande.

Sikkerhedsstyrelsenwww.forbrug.dk og www.taenk.dk kan I læse mere om sikre produkter.

Fars Legestue

Legestue for fædre og børn på Måløv Bibliotek

 • Kom og leg med dit barn og mød andre fædre med børn i alderen 0-3 år
 • En sundhedsplejerske vil være tilstede fra kl. 14-15 - du kan spørge hende om råd og vejledning i forhold til dit barn
 • En børnebibliotekar vil være tilstede fra kl. 13-15
 • Legestuen er åben mandage fra kl. 13-15
 • I skolernes ferier vil der ikke være en sundhedsplejerske tilstede

Du kan blot møde op med dit barn, det kræver ikke tilmelding. Se link til Fars legestue
 

Overgang til dagtilbud

Før dit/jeres barn skal starte i dagpleje eller vuggestue

Det har vist sig, at sundhedsplejerskens deltagelse i mødet er med til at skabe en god overgang for barnet og jer som forælder. Der er mange undersøgelser der viser at dette første møde har stor betydning for barnets og forældres start i institution og dagpleje.

 • Sundhedsplejersken deltager sammen med  jer i et møde i vuggestuen/dagplejen ca. 1 måned før jeres barn skal starte i institution eller dagpleje. 
 • På mødet vil I høre mere om, hvordan jeres barn får den bedste start, når det skal passes af andre end jer. 
 • Sundhedsplejersken vil bidrage med sit kendskab til jeres barn fra fødslen indtil opstart i vuggestue/dagpleje. Sundhedsplejersken aftaler med jer og vælger med jer, hvad der er vigtigt for pædagogen at vide, for at jeres barn får den bedste start. og for at I er trygge ved at aflevere jeres barn.
 • Du/I vil blive informeret af "Pladsanvisningen"om hvilken vuggestue/dagpleje jeres barn skal gå i. Det sker elektronisk i E-boks. I vil her få tilsendt et link, som I skal aktivere, for at I kan udfylde et elektronisk skema om jeres barns vaner m.m..
 • Når I har udfyldt skemaet elektronisk og trykket "Send", sendes skemaet elektronisk til sundhedsplejersken og til vuggestuen/dagplejen. 
 • Skemaet bruges til samtalen om jeres barn ved det første møde i vuggestuen/dagplejen med pædagog, jer som forælder og sundhedsplejersken
 • Sundhedsplejersken og I finder en dato og et tidspunkt, som passer jer og dagtilbuddet for mødet. 
   

Forberedelse

I bedes udfylde dette elektroniske spørgeskema inden mødet.

Forældrekursus i Tryghedscirklen - COS-P

Forældrekurset COS - P er et tilbud til forældre med børn i alderen 6 mdr. til 5 år

Et forældrekursus i Circle of Security, på dansk: Tryghedscirklen som har til formål at støtte udviklingen af en sund og tryg relation mellem forælder og barn, baseret på tilknytningsteorier og viden om børns udvikling.

Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i små filmklip, hvor deltagerne gennem refleksion finder handlemuligheder for, hvordan man bedst muligt imødekommer børns behov.

Se her hvad kurset kan give dig/Jer:

 • Et styrket og godt forældreskab baseret på tryghed, sunde relationer, samspil og glade øjeblikke med dit barn
 • Du kan få indsigt i hvad der sker i dig og dit barn, når det er svært
 • Du investerer i dit barns liv og i familiens hverdag
 • Indblik i hvordan du bedst hjælper dit barn til trygt at udforske verden
 • Hjælp til dit barn med regulering af sine følelser når det bliver svært
 • Lær at forstå dit barn, når du mindst forstår dit barn

Kurset foregår i grupper som består af max. 8 forældre

Deltagelsen er gratis, og man forpligter sig til et stabilt fremmøde, det forløber over 8 møde gange i tidsrummet 16 -17:45

Det er vigtigt, at man kan få sit barn passet, således at man kan deltage alene eller sammen med sin partner. 

To sundhedsplejersker og eller en medarbejder fra PPR står for undervisningen, hvor man mødes én gang ugentlig fra kl. 16-17.45. Forældrekursus i Tryghedscirklen - pjece 2024

Facebook

Besøg Sundhedsplejens facebook side.  Her kan du læse om Sundhedplejens tilbud til familier med børn fra 0-16 år. 

Vi deler blandt andet nyheder og relevante links.

Find vej til åbent hus og mødregrupper

Gl- Rådhusvej 13, stuen
2750 Ballerup