Mødregruppe for mødre med særlige behov

Dette er et længerevarende gruppe tilbud for mødre, der har det svært efter at have fået barn.

Hvem kan deltage

  • Du er blevet mor, og oplever tristhed, eller du kan have svært ved at forene dig med, at du er blevet mor. Det kan også være, fordi du føler angst, har en fødselsdepression eller lignende
  • Mange mødre oplever, at det er en stor hjælp at være i denne gruppe, når man har det svært. Det kan hjælpe at se, at andre også har det svært ved at blive mor
  • Formålet med at deltage i mødregruppen er at hjælpe dig, så du får en god barsel
  • Man kan deltage i gruppen fra fødslen, indtil barnet starter i vuggestue eller dagpleje.  
  • Tal med din sundhedsplejerske, om hvordan du har det. Hun kan hjælpe dig med at finde ud af, om spædgruppen er et godt tilbud for dig.
  •  Du kan også kontakte sundhedsplejerske Melissa Bruun på tlf. 4477 3097

Hvornår og hvor

Gruppen mødes to gange om ugen:

Mandag og torsdag fra kl. 09.30 og frem til senest kl. 13 på Baltorpskolen Afd. Rugvænget i lokale 32. 

 

Hvad foregår der i mødregruppen

Gruppen varetages af en sundhedsplejerske og en psykolog fra kommunen. 

Vi taler om, hvad der går godt, og hvad der er svært i hverdagen.
Vi taler også om børnene,  fx at forstå deres reaktioner, og hvordan du kan støtte dit barns udvikling og trivsel.