Om Os

Sundhedsplejen er et tilbud til alle forældre og børn i Ballerup Kommune. Her på hjemmesiden henvender vi os til begge forældre, vi skriver dog til "dig/du", uanset om I er alene eller sammen om jeres barn. 

Sundhedsplejen arbejder med at fremme og sikre børns sundhed fra 0 år til 16 år. Sundhedsplejen har mange forskellige aktiviteter og indsatser udover hjemmebesøg til alle børnefamilier. Du vil kunne møde en sundhedsplejerske i Åbent Hus, Barselscafé, mødregrupper, kommunens Sundhedsdag og på alle skoler. Følg evt. med på sundhedsplejens facebook- side.

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til dig som gravid og din partner og efter fødslen til alle nyfødte børn og deres familier. Sundhedsplejen følger igen børnenes sundhed, trivsel og udvikling i skolen.

Din tildelte sundhedsplejerske tager udgangspunkt i dig, dit barn, og din familie.

Hvem er sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskens uddannelse 

 • Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske
 • Efter mindst 2 års praktisk erfaring har sundhedsplejersken videreuddannet sig gennem en 1 ½ år lang diplomuddannelse i sundhedspleje.
   

Sundhedsplejerskens arbejde med familier og børn

 • Sundhedsplejersken uddannes til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn og unge og deres familier
 • Sundhedsplejersken har viden om det normale barns trivsel og udvikling og hvad der påvirker barnet
 • Sundhedsplejersken har derudover viden om børn og unge med særlige behov.
   

Sundhedsplejen tilbyder 

 • Når du er blevet forælder, vil du få tildelt en sundhedsplejerske, der følger dit barn og dig, og kommer på besøg hjemme hos dig. Hjemmebesøgene varer indtil barnet er 8-9 måneder 
 • Vores tilbud "Åbent hus", barselscafé, mødregrupper og fars legestue er andre tilbud, der kan supplere forældres behov for såvel individuel som generel vejledning. Som mor eller far har du mulighed for at møde andre forældre og deres børn i de forskellige grupper. 

Studerende i Sundhedsplejen

 • Du vil muligvis møde en sundhedsplejerske studerende, da vi løbende har studerende ansat i uddannelses-stillinger
 • Du vil også kunne møde en sygeplejestuderende, der følges med din sundhedsplejerske på hjemmebesøg. Dette sker i samarbejde med dig, og vil derfor kun være muligt, hvis du giver tilladelse til det.

Sundhedspleje til børnefamilier i Danmark

 • Sundhedsplejen i Ballerup Kommune har fokus på at skabe tryghed for jer som familie
 • Sundhedsplejen ønsker at du oplever at få vejledning og støtte i din rolle som forælder og at du føler dig tryg i pasning og pleje af dit barn
 • Se denne video om hvordan sundhedspleje kan foregå. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har udgivet en film, der viser, hvordan sundhedsplejersken arbejder.

 

 

Her kan du læse mere om Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 

Kontakt en sundhedsplejerske

Daglig leder

Maria Bjørking

4477 3948

mlbj@balk.dk

 

Projektleder

faglig udviklings sundhedsplejerske

Tine E. Iversen

4477 3946

tiiv@balk.dk

 

Administrativ medarbejder

Pia A. Østergaard

4477 3861

pste@balk.dk

 

Sundhedsplejersker

Anne Sandal Mark

4477 3862

anm5@balk.dk

 

Anne Thrane

4477 3807

tra@balk.dk

 

Annette Lunde Hansen

4477 3947

hla@balk.dk

 

Bettina Thomsen

4477 3865

bat@balk.dk

 

Charlotte Palmkvist

4011 1829

chae@balk.dk

 

Herle Jensen

4477 3897

rle@balk.dk

 

Inger Hallgren Bünger

4477 3869

inbn@balk.dk

 

J. Isabel Steenbuch

4477 3896

ise@balk.dk

 

Karen Ansbak  Petersen

4477 3866

kap@balk.dk

 

Lillian M. Mørch

4477 3816

ian@balk.dk

 

Malene Stisen

6122 0831

mst6@balk.dk

 

Melissa Bruun

4477 3097

mebr@balk.dk

 

Mette Winsløv

4477 3863

mca1@balk.dk

 

Pernille Hageman

4477 3868

pej2@balk.dk

 

Rigmor Riis Gjesing

4477 3864

rigg@balk.dk

 

Sanne Lærke Rosing

4477 3899

sanr@balk.dk 

 

Ulla Schouenborg

4477 3889

hou@balk.dk

 

Sundhedsplejen kan hjælpe dig med

 • En god start som familie og støtte til at opnå tryghed som forælder
 • Hjælp og støtte til etablering af amning eller anden ernæring
 • Vejledning i pasning og pleje af barnet
 • At få en god relation til dit barn
 • At give dig råd og vejledning til, hvordan du støtter dit barn i sin udvikling
 • Sundhedsplejersken kan, efter aftale med dig, inddrage andre fagpersoner. Det kan fx være medarbejdere fra det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet.

Tavshedspligt

 • Sundhedsplejersken har tavshedspligt, og må  ikke videregive oplysninger til andre, uden at informere dig om det
 • Sundhedsplejersken beder om dit samtykke til at kontakte andre  fagpersoner, hvis hun mener, at de kan hjælpe dig og jeres barn
 • Andre fagpersoner skal bede om dit samtykke, hvis de ønsker kontakt med din sundhedsplejerske.

Elektronisk journalisering og databeskyttelse

 • Sundhedsplejen fører elektronisk journal over alle børn i Ballerup kommune
 • I journalen skriver sundhedsplejersken om barnets udvikling, helbred, vækst, trivsel og om vejledningen til jer
 • Ingen andre har adgang til jeres barns journal
 • Data fra journalerne bliver lagret i en fælles database: Børns Sundhed
 • Når data anvendes til forskning er data anonymiseret og kan derfor ikke forfølges
 • Formålet med databasen er at få et overordnet billede af børns sundhed
 • Et overordnet billede at børns sundhed kan bruges til at  målrette sundhedsplejens generelle indsats
 • Klik på linket og læs mere om databeskyttelse i Ballerup Kommune.

Lovgivning og rammer for Sundhedsplejen

 • Sundhedsplejens formål er at fremme sundheden og trivslen hos småbørn og skolebørn
   
 • Sundhedsplejen er underlagt Sundhedsloven og følger Sundhedsstyrelsens vejledninger 
   
 • Sundhedsplejen er underlagt Kommunalbestyrelsens rammer for Sundhedsplejens virksomhed.
Kontakt Sundhedsplejen

Platanbuen 1
2750 Ballerup

Træffes på:
hverdage mellem 13-14

Tlf.: 4477 38 94
sundhedsplejen@balk.dk